Obsah

Správy

Povesť o tom prečo volajú dolinu s obcami Beňadiková, Liptovský Ondrej, Jakubovany, Konská Filištín dolinou - spracoval PhDr. P. Vítek

Materiál je použitý zo stránky Obce Liptovský Ondrej.

Mnoho ľudí pozná názov "Filištín dolina", ale nikto nevedel na základe čoho toto pomenovanie vzniklo.
Pre Liptovský Ondrej historik PhDr. P. Vítek spracoval povesť a nižie v prílohe je dokument, ktorý popisuje obdobie a pôvod vzniku názvu "Filištínka, "Filištín dolina", ale aj pôvod prezývky obce Beňadiková "Makabe". celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor: Správca webu

Názvy lokalít v katastrálnom zemí obce.

v prílohe je mapka s údajmi o názve lokalít v katastrálnom území obce Jakubovany podľa kartografického úradu. V obci sa niektoré lokality volajú iným názvom, ktoré vychádza zo zaužívaného miestneho označenia. celý text

ostatné | 24. 11. 2020 | Autor: Správca webu