Obsah

Jana Bodnárová, rod.Jančušová     spisovateľka 

https://www.litcentrum.sk/autor/jana-bodnarova/zivotopis-autora

 

Beata Rajská, rod.Kucháriková - modna návrhárka

http://www.beatarajska.cz/zakladatelka/

 

Emília Jurčíková

sólistka spevohry (alt) DJZ v Prešove. Ako členka zboru bola prijatá do DJZ v roku 1960, v roku 1977 sa z nej stala sólistka spevohry. Stvárnila menšie postavy v operetách, muzikáloch i hudobných komédiách. Ako sólistka vytvorila niekoľko veľmi úspešných postáv so zmyslom pre komediálny žáner i hereckú nadsázku. V roku 2006 dostala Cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti divadla a rozhlasu. V obci Jakubovany trávi každé letné obdobie v rodinnom dome aj so svojou sestrou Annou Beťkovou rod.Jurčíkovou.