Obsah

Správy

Rozpočet obce Jakubovany na roky 2024, 2025, 2026

uznesenie 14/12/2023
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schvaľuje rozpočet obce na rok 2024, 2025, 2026 tak ako bol spracovaný a zverejnený. Schválený rozpočet príjmov a nákladov tvorí súčasť zápisnice.
Zo:4 prítomných Za: 4 proti:0 zdržal sa: 0 celý text

ostatné | 16. 12. 2023 | Autor: Správca webu

rozpočet obce Jakubovany na roky 2023, 2024, 2025

schválilo OZ v 12/2022 celý text

ostatné | 15. 12. 2022 | Autor: Správca webu

rozpočet obce Jakubovany na roky 2022, 2023, 2024

rozpočet obce Jakubovany na roky 2022, 2023, 2024
bol schválený 13.12.2021 obecným zastupiteľstvom a podpísaný starostom 14.12.2021
celý text

ostatné | 15. 12. 2021 | Autor: Správca webu

rozpočet obce Jakubovany na roky 2021, 2022, 2023

rozpočet obce bol schválený 14.12.2020 obecným zastupiteľstvom a podpísaný starostom 15.12.2020 celý text

ostatné | 15. 12. 2020 | Autor: Správca webu

rozpočet obce Jakubovany schválený na roky 2020, 2021, 2022

rozpočet obce Jakubovany schválený na roky 2020, 2021, 2022 schválený obecným zastupiteľstvom celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Správca webu