Obsah

Správy

Sadzobník správnych poplatkov platný od 01.01.2018

Oznam

Zákonom č. 238/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Podľa Čl. IV, položky 14 až 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 01.01.2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou: celý text

ostatné | 2. 1. 2018 | Autor: Správca webu