Obsah

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jakubovany

Obec jakubovany mala spracovaný spoločný PHSR na roky 2015 - 2022, potom sa predĺžila platnosť dokumentu do roku 2024 a v súčasnej dobe už je aktuálny PHSR do roku 2030.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jakubovany (PHSR) je hlavným strategickým dokumentom pri určovaní smerovania ďalšieho rozvoja územia obce Jakubovany, ktorým sa riadia zástupcovia obce pri výkone svojej činnosti a rozhodovaní a odzrkadľuje potreby obyvateľov obce. Je jedným z hlavných nástrojov, prostredníctvom ktorého obec zabezpečuje rozvoj.

PHSR je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza. Dokument bol spracovaný Miestnou akčnou skupinou Horný Liptov.

SPRO do roku 2030. Typ: PDF dokument, Velkosť: 24.05 MB

Prílohy SPRO do roku 2030 Typ: PDF dokument, Velkosť: 9.74 MB

SPRO do roku 2022 Typ: PDF dokument, Velkosť: 10.85 MB