Obsah

Obec Jakubovany zverejňuje osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov v zmysle  zákona č 18/2018 Z.z.

 

Osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov

 

p. Ing.Milan Zuzaniak , starosta obce Jakubovany (štatutárny orgán)

  kontakt:  starosta@jakubovany.sk     

                   0902 350 753

p. Zdena Fábryová, pracovníčka Obecného úradu Jakubovany, osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov: ekonomická agenda, personálna a mzdová agenda, daňová agenda, vedenie agendy trvalého bydliska, vedenie archívu obce, vedenie agendy pohrebiska. Jedná sa o ochranu osobných údajov v papierovej a elektronickej podobe

      kontakt:  obec@jakubovany.sk

                      044 5595 251

p. Danica Flórová, riaditeľka Materská škola Jakubovany, ako osoba zodpovedná za údaje rodičov a detí v rámci prevádzky Materskej školy. Jedná sa o ochranu osobných údajov v papierovej a elektronickej podobe.

      kontakt: http://www.msjakubovany.estranky.sk/

                     044 5595 326