Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

VZN 02 2024 miestne dane a poplatky v obci Jakubovany Typ: PDF dokument, Velkosť: 220.61 kB

VZN 01 2024 miestne poplatky za komunálne odpady a drobný stavebný odpad,od 1.1.2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 334.64 kB

VZN 01 2023 miestne poplatky za komunálne odpady a drobný stavebný odpad (218.17 kB)

VZN 02 2021 miestne poplatky za komunálne odpady a drobný stavebný odpad (129.86 kB)

VZN 01/ 2021 o nakladani s KO a DSO (633.01 kB)

 

VZN č.02/2020 Ochranné pásmo pohrebiska

Prílohy k VZN č. 02/2020 ochranné pásma pohrebiska

VZN č. 01/2020 o miestnom poplatku za rozvoj

 

03/2019 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Jakubovany

02/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

zrušené k 31.12.2020 , nové vzn 02/2021 platné od 1.1.2021

 

01/2019 o výške príspevku na materskú školu pre rok 2019

 

02/2018 VZN prevádzkový poriadok pohrebísk

01/2018 VZN -určenie výšky na dieťa v MŠ pre rok 2018

 

03/2017 príloha č.2 k VZN 06/2016

02/2017 príloha č.2 k VZN 06/2016

01/2017 - právoplatné VZN 06/2016 o psoch, zverejnené 02.01.2017

 

10/2016 platné VZN 05/2016 o nakladaní s KO a DSO zverejnené 18.07.2016

neplatné od 1.1.2021, nové vzn 01/2021

neplatné od 01.01.2017 09/2016 - VZN č.4/2016 o psoch, zverejnené18.07.2016 (444.7kB)
08/2016 - schválené VZN č. 05 2016 o nakladani s KO a DSO, zverejnené 26.06.2016 (726.6kB)
07/2016 - schválené VZN č.4 2016 o psoch, zverejnené 26.06.2016 (444kB)
06/2016 - návrh VZN 5/2016 o odpadoch, zverejnené 30.05.2016 (863.3kB)                                                                                           05/2016 - návrh VZN č.4 2016 o psoch, zverejnené 8.6.2016 (447.9kB)
03/2015 - VZN č. 03 - 2016 komunálny odpad, drobný..,zverejnené 15.12.2015 (518.5kB)           neplatné od 1.1.2020

02/2015 - VZN č. 02 - 2016 miestne dane, zverejnené 15.12.2015 (675.5kB)
01/2015 - VZN č. 01 - 2016 miestna daň z nehnuteľností, zverejnenie 15.12.2015 (370kB)
02/2014 - VZN 02/2014 o dočasnom obmedzení dodávky pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhrad. zásobovania a náhrad.odvázania odpad.vôd (35.6kB)
01/2014 - VZN 01/2014 o určení výšky poplatku MŠ. (23.6kB)
002/2013 - Zrušené - Poplatok za TKO, VZN platilo do 31.12.2015 (111.1kB)
001/2013 - Zrušené - O miestnych daniach a poplatkoch, VZN platilo do 31.12.2015 (109.9kB)
001/2012 - Trhový poriadok (175.8kB)
002/2008 - Štatút rekreačných a chatových oblastí (130kB)
001/2008 -Zrušené v 6/2016 O niektorých podmienkach držania psov (118kB)


Zrušené -Povolený pohyb psa bez vôdzky-mapa, vydané nové VZN č.04/2016 (202.2kB)

Poplatky za služby, prenajmy a vstupy do rekr.oblastí (143.7kB)


Sadzobnik spravnych poplatkov (1.5MB)