Obsah

Starosta:

Ing. Milan Zuzaniak

Zástupca starostu:

Dušan Žiaran

Poslanci:

Dušan Žiaran
Matej Hrča
Lucia Jančušová

Ing. Peter Jančuška
Roman Kováčik

 

Pracovníčka OÚ:

Zdenka Fábryová

Hlavný kontrolór:

Ing. Jaroslav Kuchárik