Obsah

Starosta:

Ing. Milan Zuzaniak  0902 350 753

Zástupca starostu:

Ing.Marián Hrča  0902 677 705

Poslanci:

Ing.Marián Hrča
Matej Hrča
Lucia Jančušová

Roman Kováčik

Martin Repček

Pracovníčka OÚ:

Zdenka Fábryová

Hlavný kontrolór:

Ing. Jaroslav Kuchárik