Obsah

Späť

Informácia o vyhlásení referenda: sobota 21. januára 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum a určila deň jeho konania
na sobotu 21. januára 2023
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Vyvesené: 7. 11. 2022

Dátum zvesenia: 21. 1. 2023

Zodpovedá: Správca webu

Späť