Obsah

Späť

Registratúrna značka: 27 11 2019 - 1

Návrh rozpočtu obce Jakubovany na roky 2020, 2021, 2022

Obec Jakubovany predkaldá verjensoti návh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022, ktorý bude predmetom schvaľovania v mesiaci december 2019.

Vyvesené: 27. 11. 2019

Dátum zvesenia: 13. 12. 2019

Zodpovedá: Správca webu

Späť