Obsah

Späť

Registratúrna značka: 16 12 2019

Schválený rozpočet obce Jakubovany na 2020, 2021, 2022

rozpočet obce Jakubovany, schválený dňa16.12.2019 OZ

Vyvesené: 16. 12. 2019

Dátum zvesenia: 31. 1. 2020

Zodpovedá: Správca webu

Späť