Obsah

Späť

Registratúrna značka: 02 01 2020

Číslo registratúrneho záznamu: 1

Výzva na odstránenie drevín v ochrannom pásme nadzemného vedenia Slovak Telekom, a.s

Slovak Telekom, a.s. zverejňuje výzvu pre vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcich sa na trase nadzemného telefónneho vedenia od rodinného domu Jakubovany 98 do Doliny Studnej chata 555, aby v ochrannom pásme 2 metrov okolo vedenia odstránili dreviny a kroviny.Viac informácií v prílohe.

Vyvesené: 2. 1. 2020

Dátum zvesenia: 14. 2. 2020

Zodpovedá: Správca webu

Späť