Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.06.2019

004/2019

vývoz veľkoobjemového kontajnera s komunálnym odpadom z obce Jakubovany počas mesiacov jún -…

0,00 EUR podľa aktuálneho cenníka dorpavy za služby odvozu Mesta L.Hrádok

Mesto Liptovský Hrádok,Hviezdoslavova 170,033 01,Liptovský Hrádok

Obec Jakubovany

16.04.2020

01/2020

Vybudovanie odvodňovacieho kanála do Trnovca pred novostavbou rodinného domu (93-95)

3 200,00 EUR tritisíc dvesto euro

JAPETEK, s.r.o.

Obec Jakubovany

16.04.2020

02/2020

vybudovanie bezbarierovéj rampy spolu so zábradlím pri MŠ Jakubovany 22

4 336,03 EUR štyyristísíctristotridsaťšeťeuro a tri centy

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: