Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.06.2019

004/2019

vývoz veľkoobjemového kontajnera s komunálnym odpadom z obce Jakubovany počas mesiacov jún - decemb

0,00 EUR podľa aktuálneho cenníka dorpavy za služby odvozu Mesta L.Hrádok

Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

Obec Jakubovany

16.04.2020

01/2020

Vybudovanie odvodňovacieho kanála do Trnovca pred novostavbou rodinného domu (93-95)

3 200,00 EUR tritisíc dvesto euro

JAPETEK, s.r.o.

Obec Jakubovany

16.04.2020

02/2020

vybudovanie bezbarierovéj rampy spolu so zábradlím pri MŠ Jakubovany 22

4 336,03 EUR štyyristísíctristotridsaťšeťeuro a tri centy

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Obec Jakubovany

11.08.2020

04/2020

úprava podkladu podlahy v Materskej škole Jakubovany 20, s následným nalepením podlahovej krytiny

2 489,78 EUR dvetisíc štyristoosemdesiatdeväť Euro a 78centov s DPH

LINOTEX POPRAD s,.r.o.

Obec Jakubovany

23.07.2021

08/2021

školenie pilčíkov DHZO

144,00 EUR jednostštyridsaťštyri euro

Ľubomír Dubovec, Rybárska 11, 038 53 Turany

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: