Obsah

Detail dodatku k zmluveč.: Dodatok č. 1
 • Názov
  Dodatok k: Zmluva o dielo: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Jakubovany“.
 • Číslo dodatku k zmluve
  Dodatok č. 1
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  vzhľadom na práce, ktoré projekt nezahŕňal vo svojich položkách a boli nevyhnutné pre správne prevedenie diela boli tieto práce ocenené a po odsúhlasení Obecným zastupiteľstvom zapracované do dodatku č.1
 • Cena
  42 376,82 EUR štyridsaťdvatísíctristosedemdesiatšesťeuro a osemdesiatdva centy
 • Dátum účinnosti zmluvy
  16.4.2020
 • Platnosť zmluvy do
  30.6.2020 tridsiateho júna dvetisícdvadsať
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  9.4.2020
 • Dátum zverejnenia
  15.4.2020
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Jakubovany
 • IČO
  00315273
 • DIČ
  2020581387
 • Adresa
  Jakubovany 21
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
 • IČO
  36168335
 • DIČ
  20 200 168 89 / SK20 200 168 89
 • Adresa
  Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Zuzaniak
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta
 • Poznámka
  schválilo obecné zastupiteľstvo 30.03.2020