Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.03.2023

Kúpnopredajná zmluva, z dôvodu osobitého zreteľa na 11m2

005/2022

110,00 EUR

JUDr. Marián Jančuška

Obec Jakubovany

13.02.2023

Kúpnopredajná zmluva, z dôvodu osobitého zreteľa na 56m2

005/09/2022

560,00 EUR

Pleidel Imrich, Ing. arch. a Oľga Pleidelová r. Tánczosová

Obec Jakubovany

01.02.2023

Dohoda č. 23/22/012/1 uzatvorená podľa§12 ... zákona č. 417/2013

2/2023

obec nič nehradí, aktivovaný dosatne financie od ÚPSVaR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

30.01.2023

Dodatok č.1/2023 k nájomnje znmluve č. 4/203 prenájom objektu garáže na hospodárskom dvore Jakubovany

1/2023

50,00 EUR mesačný poplatok

AGRIA Liptovský Ondrej , a.s., 126, 03204 Liptovsky Ondrej

Obec Jakubovany

20.12.2022

dodatok č.20 k zmluve na zneškodňovanie odpadov

dodatok č.20 k zmluve na zneškodňovanie od

v zmysle textu dodatku

OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš

Obec Jakubovany

20.12.2022

Zmluva č. 3/2022 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Konská

010/12/2022

760,00 EUR jednorázová dotácia

Obec Konská

Obec Jakubovany

20.12.2022

Zmluva o združení finančných postriedkov 01 - 06 2023

009/12/2022

19,00 EUR za každé dieťa z obce Beňadiková na mesiac

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

13.12.2022

Zmluva o združení finančných postriedkov na spracovanie Spoločného programu rozvoja obci

03/2022

500,00 EUR

Miestna akčná skupina Horný Liptov, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

Obec Jakubovany

29.11.2022

Zmluva o prenájme pozemkov v k.ú. Jakubovany od PS Jakubovany

04/2022

13,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo Jakubovany

Obec Jakubovany

16.11.2022

Kúpnopredajná zmluva, z dôvodu osobitého zreteľa

004/2022

2 190,00 EUR cena určená obecným zastupiteľstvom

Matej Hrča

Obec Jakubovany

15.11.2022

Dohoda podľa §10 ods.3 zákona 417/2013

22/22/010/25

bez nákladov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

09.11.2022

Kúpnopredajná zmluva, z dôvodu osobitého zreteľa

003/2022

530,00 EUR

Ing. Vladimír Grešo a Ing.Elena Grešová

Obec Jakubovany

22.09.2022

Kúpna zmluva na zakúpenie snežného skutra

008/09/2022

2 900,00 EUR dvetisídevätstoeuro

Sloveňák Radoslav

Obec Jakubovany

21.09.2022

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2022-2023

007/09/2022

podľa aktuálneho cenníka v dobe dodania

LUNYS, s.r.o.

Obec Jakubovany

12.08.2022

Zmluva o prenájme pozemku na malé obecné kompostovisko

006/2022

50,00 EUR päťdesait euro/rok

Pozemkové spoločenstvo Jakubovany

Obec Jakubovany

28.07.2022

dodatok č.19 k zmluve na zneškodňovanie odpadov

dodatok č.19 k zmluve na zneškodňovanie od

cenové položky sú v dodatku podľa bodov

OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš

Obec Jakubovany

15.06.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie DHZO na rok 2022

02/2022

1 400,00 EUR obec min. 5% k tou spoluúčasť

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jakubovany

28.03.2022

Dodatok č.1 k Znnluve o zneškodňovaní odpadovi oDPADU

Dodatok č.1 k zmluve o zneškodňovaní odpadov

viď text dodatku

Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

Obec Jakubovany

12.01.2022

dodatok k nájomnej zmluve s Agriou, a.s. pre rok 2022 - garáže

01/2022 dodatok k nájomnej zmluve s Agriou, a.s.

480,00 EUR štyristoosemdesiat euro ročne

AGRIA Liptovský Ondrej , a.s., 126, 03204 Liptovsky Ondrej

Obec Jakubovany

16.12.2021

dohoda o príspevku obce pri budovaní kanalizačnej trasy pre rodinné domy 53, 54, 55

16/2021

814,45 EUR osemstoštrnásť euro a štyridsaťpäť centov

Milan Šimko

Obec Jakubovany

16.12.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obe Konská v roku 2021

15/2021

570,00 EUR päťstosedemdesiat euro

Obec Konská

Obec Jakubovany

16.12.2021

zmluva o združení finančných prostriedkov 01 - 06 / 2022

14/2021

19,00 EUR devätnásť euro/ dieťa

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

08.12.2021

dododatok č.18 k zmluve na zneškodňovanie odpadov

13/2021 dodatok č.18 k zmluve na zneškodňovanie od

cenové položky sú v dodatku podľa bodov

OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš

Obec Jakubovany

07.12.2021

Zmluva na audit závierky zostavenej k 31.12.2021

12/2021

1 008,00 EUR tisícosemeuro (790€ a 50€ + DPH)

Makroaudit s.r.o.

Obec Jakubovany

06.12.2021

Kúpnopredajná zmluva nehnuteľnosti, predávajúci obec Jakubovany, kupujúci Pleva Vladimír

001/12/2021

540,00 EUR päťstošytridsať euro

PLEVA Vladimír

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: