Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.02.2019

Dodatok č.1/2019 k nájomnej zmluve č.4/2003 na prenájom objektu garáže

1/2019

40,00 EUR štyridsať eur/mesiac

AGRIA Liptovský Ondrej , a.s.,126,03204,Liptovsky Ondrej

Obec Jakubovany

28.01.2019

Zmluva o pedagogickej praxi

339/2019-32

0,66 EUR šesťdesiatšesťcentov/ hodina

Univerzita Mateja Bela

Obec Jakubovany

25.01.2019

dodatok č.15 k zmluve na zneškodňovanie odpadov

dodatok č.15

0,00 EUR

OZO a.s.,Priemyselná 2053,031 01,Lipt.Mikuláš

Obec Jakubovany

08.01.2019

Zmluva o dotácií pre MŠ Jakubovany na 1 - 6mesaic 2019

08.01.2019

19,00 EUR devätnásť €/dieťa/mesiac

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

28.12.2018

Zmluva o dotácií pre MŠ Jakubovany na 1 - 6mesaic 2019

31 12 2018

19,00 EUR devätnásť €/dieťa/mesiac

Obec Jamník

Obec Jakubovany

19.12.2018

Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákaldov dopravných služieb v prímestskej autobus.doprave

123/2018

33,19 EUR tridsaťtri € devútnásť centov/mesačne

ARRIVA Liorbus, a.s.,Bystrická cesta 62,034 01,Ružomberok

Obec Jakubovany

19.12.2018

Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákaldov dopravných služieb v prímestskej autobus.doprave

122/2018

9,96 EUR deväť € , devúťdesiatšesť centov/mesačne

ARRIVA Liorbus, a.s.,Bystrická cesta 62,034 01,Ružomberok

Obec Jakubovany

26.11.2018

Dodatok č. 03 k zmluve o dodávke plynu pre MŠ

03/2018 k zmluve 9100092582

0,00 EUR zľava z cenníka podľa odberu neregulovanej časti

SPP, a.s.

Obec Jakubovany

21.09.2018

Rekonštrukcia miestnej komunikácie pred rod.domami 34 a 35

2/2018 20 09 2018

42 303,20 EUR štyridsaťdvatisíctristori € a dvadsať centov

JAPETEK, s.r.o.

Obec Jakubovany

18.09.2018

dodatok zmluvy o dielo č. 2 k ÚPNO

dodatok č2 z 2018

28 620,00 EUR cena sa nemení voči základnej zmluve

LIPTARCH, spol. s.r.o., Vrbická 2072/11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

18.09.2018

Zmluva o dielo - spracovanie ÚPNO

La 01/2017

28 620,00 EUR dvadsaťosemtisíc šestodvadsať €

LIPTARCH, spol. s.r.o., Vrbická 2072/11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

31.08.2018

Zmluva o dotácií pre MŠ Jakubovany na druhý polrok 2018

30 08 2018

19,00 EUR devätnásť

Obec Jamník

Obec Jakubovany

25.08.2018

Zmluva o združení finančných prostriedkov pre MŠ Jakubovany

24 08 2018

19,00 EUR devätnásť euro

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

02.08.2018

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Konská v roku 2018 na MŠ

3/2018

836,00 EUR osemstotridsaťšesť €

Obec Konská

Obec Jakubovany

24.07.2018

dodatok zmluvy č.1

121 061/2014 dodatok č.1

20 787,67 EUR dvadsaťtisícsedemstoosemdesiatsedem € a šestdesiatosem centov

CESTNÉ STAVBY Lipt. Mikuláš spol. s.r.o.,1. mája 724,031 01,Lipt. Mikuláš

Obec Jakubovany

24.07.2018

dodatok zmluvy č.1

01/07/2018

1 000,00 EUR tisíc euro

Sališ, Sališová a Pernesch

Obec Jakubovany

19.06.2018

Externý projektový manažment pre OU s KD

04/2018

12 000,00 EUR dvanásťtisíc €

LeXtom s.r.o.,Agátová 485/5,031 01,Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

19.06.2018

Externý projektový manažment pre Materskú školu

05/2018

6 759,68 EUR šettisícsedemstopäťdesiatdeväť € a 68 centov

LeXtom s.r.o.,Agátová 485/5,031 01,Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

07.06.2018

zmluva na vykonanie auditu za rok 2017

005/06/2018

550,00 EUR pätstopädesiat eur bez DPH

MAKROAUDIT s.r.o.,Mlynské Luhy 46,821 05,Bratislava

Obec Jakubovany

07.06.2018

Zmluva na dotáciu pre rok 2018

148 666

1 400,00 EUR tisíc štyristo eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jakubovany

06.06.2018

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

KŽP-PO4-SC431-2017-19/I608

358 814,13 EUR tristopädesiatosemtisíc osemstoštrnásť eur a trinásť centov

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

29.05.2018

Kúpna zmluva nehnuteľnosti

003/05/2018

7 374,09 EUR sedemtisíctristosedemdesiatštyri Eur a deväť centov

Daniel Jančuš

Obec Jakubovany

29.05.2018

Kúpna zmluva nehnuteľnosti

002/05/2018

1 000,00 EUR tisíc euro

Sališ, Sališová a Pernesch

Obec Jakubovany

22.05.2018

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

KŽP-PO4-SC431-2017-19/I623

423 814,28 EUR štyristodvadsaťtritisíc osemstoštrnásť EUR a dvadsať osem centov

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

16.05.2018

Kúpna zmluva

001/05/2018

8 192,91 EUR osemtisíc sto devädesiatdva EUR a deväťdesiat jedna centov

Ing.Marián Hrča

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: