Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.08.2016

002/2016

vybavenie pre DHZ

0,00 EUR

Hastiatlm s.r.o.

Obec Jakubovany

25.08.2016

001/2016

odvoz kontajnerov

0,00 EUR

Mesto Liptovský Hrádok

Obec Jakubovany

18.07.2013

01/2013

Skompletovanie projektu

0,00 EUR

PRA Liptov

Obec Jakubovany

03.01.2011

01/2011

Žiadosť o vypracovanie projektovej dokumentácie

0,00 EUR

G.P.A., s.r.o.

Obec Jakubovany

15.05.2023

003/2023

práce na úprave plochy kompostoviska, príjazdu k nemu a odvoz kompostu s planírovaním

2 100,00 EUR maximálna cena za práce s DPH

JAPETEK s.r.o., 449, 033 01 Liptovská Porúbka

Obec Jakubovany

27.03.2017

004/2017

Energetický audit na OU Jakubovany 21

850,00 EUR osemstopäťdesiat euro

TWG, s.r.o., K.Kmeťku 3149/6, 010 08 Žilina

Obec Jakubovany

27.03.2017

005/2017

spracovanie energetického auditu na MŠ Jakubovany 20

850,00 EUR osemstopäťdesiat euro

TWG, s.r.o., K.Kmeťku 3149/6, 010 08 Žilina

Obec Jakubovany

29.03.2017

008/2017

Objednávka k zmluva na PD zníženie energetickej náročnosti OU

4 930,00 EUR štyritisícdevätstotridsať euro

Parametric Systems SK s.r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina

Obec Jakubovany

29.03.2017

009/2017

Objednávka na spracovanie PD na zníženie energetickej náročnosti MŠ

4 900,00 EUR štyritisícdevätsto euro

Parametric Systems SK s.r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina

Obec Jakubovany

05.04.2017

001/2017

čistenie kanalizačného potrubia v MŠ v zmysle cenníka LVS, a.s.

podľa cenníkam LVS

LVS, a.s.

Obec Jakubovany

13.04.2017

002/2017

výpis LV č.1 a mapa - miestne komunikácie podľa zákna 145/95 Zb. bez poplatku

bez poplatku

Okresný úrad LM katastrálny odbor

Obec Jakubovany

28.04.2017

003/2017

LV č. 1 a mapka komunikácií v obci, oslobodené podľa zákona 145/95 Zb.

bez poplatku

Okresný úrad LM katastrálny odbor

Obec Jakubovany

10.05.2017

010/2017

oprava havárie mosta ponad Klokôtku smer Kopanička, výroba pieskoviska do MŠ

1 737,25 EUR tisícsedemstotridsať sedem Euro a 25centov

M+M Prefa Hradná 734/42 Lipt.Hrádok 033 01

Obec Jakubovany

11.05.2017

011/2017

projekt rekonštrukcie MK a chodník v obci Jakubovany

659,25 EUR šestopäťdesiatdeveťEuro a 25 centov

EKOSTAVING,s.r.o,Dubova 493/5,03104,Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

11.05.2017

012/2017

projekt na opravu MK pred bytovými domami

765,80 EUR sedemstošestdesiatpäť Euro a 80centov

EKOSTAVING,s.r.o,Dubova 493/5,03104,Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

23.08.2017

011/2017

materiál pre DHZ O podľa výberu a za ponukovú cenu z cenových ponúk zisťovaných cez internet

1 403,10 EUR tisícštyristotri Euro a 10 centov

HASMAT LM s.r.o., S.B.Hroboňa 271/2, 031 05 Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

20.12.2017

013/2017

použitie dopravy, strojov na zemné práce a prepravu materiálu. Požiadavky na stroje, vozidlá a mater

12 000,00 EUR dvanásťtisíc €

JAPETEK s.r.o., 449, 033 01 Liptovská Porúbka

Obec Jakubovany

12.01.2018

001/2018

OPC-1100x2000 odsávač pár do kuchyne Materskej školy

1 280,75 EUR tisícdvestosemdesiat eur a 75 centov

systemair, a.s.

Obec Jakubovany

25.07.2018

005/2018

oprava priepustu pri bytovom dome Jakubovany 30

3 949,20 EUR tritisícdevútstoštyridsaťdevúť € a dvadsať centov

JAPETEK s.r.o., 449, 033 01 Liptovská Porúbka

Obec Jakubovany

26.07.2018

002/2018

vozenie na koňoch počas dňa obce

150,00 EUR jednostopäťdesiat €

Zahira, s.r.o., Pavlova Ves 121 032 21

Obec Jakubovany

14.08.2018

003/2018

súpravy pre DHZO z dotácie

499,50 EUR štyristodeväťdesiat deväť € a 50centov

ProxPR, s.r.o., Vajanského 28, 031 01 Lipt.Mikuláš

Obec Jakubovany

22.10.2018

004/2018

preprava protipovodňového vozíka, trasa Jakubovany - Žilina (ul.Bánovská) - Jakubovany, s čakaním po

80,00 EUR osemdesiat Euro

ProxPR, s.r.o., Vajanského 28, 031 01 Lipt.Mikuláš

Obec Jakubovany

26.11.2018

007/2018

dodávka umývačky riadu do MŠ a dodávka konvektomatu B623 do M%S

7 952,40 EUR sedemtisícdeväťst päťdesiatdva €, štyridsať centov

Tatria plus,s.r.o., Pridavky 280/6, 031 01 Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

11.01.2019

002/2019

spracovanie projektu dopravného značenia v obci Jakubovany

1 000,00 EUR jedentisíc €

EKOSTAVING,s.r.o,Dubova 493/5,03104,Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

16.01.2019

001/2019

Vykonanie záchranných prác pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie v obci Jakubovany od 16.1

dohadovacie konanie

JAPETEK s.r.o., 449, 033 01 Liptovská Porúbka

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: