Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.12.2015

SIEA dodatok č.4 verejné osvetlenie

024/2015

0,00 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Jakubovany

29.12.2015

Zmluva o budúcej zmluve s ENVI-PAK

025/2015

0,00 EUR

ENVI - PAK, a.s.

Obec Jakubovany

29.12.2015

Zmluva o združení finančnych prostriedkov

026/2015

0,00 EUR

Obec Jamník

Obec Jakubovany

23.12.2015

Zmluva ARRIVA Liorbus, a.s., smer L.Mikuláš

021/2015

0,00 EUR

Arriva Liorbus, a.s.

Obec Jakubovany

23.12.2015

Zmluva ARRIVA Liorbus, a.s., smer L.Hrádok

022/2015

0,00 EUR

Arriva Liorbus, a.s.

Obec Jakubovany

23.12.2015

Zmluva na audit na dva roky

023/2015

0,00 EUR

Makroaudit s.r.o.

Obec Jakubovany

08.12.2015

Dohoda k blankozmenke so SZRB č.244929-2015

015/2015

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

08.12.2015

zmluva o záložnom práve so SZRB č.244929-2015

016/2015

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

08.12.2015

Úverová zmluva so SZRB č.244929-2015

017/2015

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

08.12.2015

Dohoda k blankozmenke so SZRB č.244937-2015

018/2015

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

08.12.2015

Úverová zmluva so SZRB č.244937-2015

019/2015

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

07.12.2015

Zmluva na odvoz odpadu z MŠ Jakubovany

020/2015

0,00 EUR

Tomáš Brnoliak

Obec Jakubovany

03.12.2015

Zmluva stavebný dozor na VO

014/2015

0,00 EUR

Ing. Ján Hudák

Obec Jakubovany

30.11.2015

Zmluva s SSE Distribúcia na verejné osvetlenie

013/2015

0,00 EUR

Stredoslovenská energetíka

Obec Jakubovany

25.11.2015

Zmluva o účte SZRB dotačný účet pre NFP

012/2015

0,00€

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

02.11.2015

SIEA-verejné osvetlenie, dodatok č.3

011/2015

0,00 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Jakubovany

08.10.2015

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jakubovany, strana 1 -5

010a/2015

0,00 EUR

O.S.V.O. comp, a.s.

Obec Jakubovany

08.10.2015

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jakubovany, strany 6-10

010b/2015

0,00 EUR

O.S.V.O. comp, a.s.

Obec Jakubovany

28.09.2015

Zmluva na audit za rok 2014

009/2015

0,00 EUR

Makroaudit s.r.o.

Obec Jakubovany

07.09.2015

Zmluva Jakubovany-Beňadiková

008/2015

0,00 EUR

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

24.07.2015

Zmluva o reklame

007/2015

0,00 EUR

Obec Jakubovany

Roman Cerulík K CERO

12.05.2015

Zámenná zmluva obec Jakubovany a Lukašíková Jana

006/2015

0,00 EUR

Jana Lukášiková

Obec Jakubovany

24.04.2015

Zmluva na prepravu osôb smer L.Hrádok, so SAD

005/2015

0,00 EUR

SAD LIOBRBUS, a.s.

Obec Jakubovany

20.04.2015

Kúpnopredajná zmluva

004/20215

0,00 EUR

Obec Jakubovany

Milan Jančuška

12.02.2015

SIEA verejne osvetlenie dodatok č.2, zverejnené

003./2015

0,00 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: