Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.09.2017

Zmluva o združení finančných prostriedkov pre MŠ Jakubovany 2 polrok 2017

24 08 2017

19,00 EUR 19€ na dieťa mesačne

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

04.09.2017

Zmluva o združení finančných prostriedkov pre MŠ Jakubovany

25 08 2017

19,00 EUR 19 € za dieťa mesačne

Obec Jamník

Obec Jakubovany

07.04.2017

Zmluva na PD zateplenie MŠ Jakubovany 20

007/04/2017

4 900,00 EUR štyritisícdevätsto euro

Parametric Systems SK, s.r.o.

Obec Jakubovany

27.03.2017

Zmluva na energetický audit MŠ

027/03/2017

850,00 EUR osemstopäťdesiat euro

TWG, s.r.o., K.Kmeťku 3149/6, 010 08 Žilina

Obec Jakubovany

29.12.2016

Zmluva o združení finančných prostriedkov pre MŠ Jakubovany 1 polrok 2017

20 12 2016

19,00 EUR 19€ mesačne na dieťa

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

10.08.2016

Zmluva o združení finančných prostriedkov

006/2016

0,00 EUR

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

01.07.2016

Zmluva s ENVI-PAK na separovaný druh odpadov

004/2016

obec odsúhlasuje počet vývozov a cenu medzi OZV a vývozcom si dojednávajú bez zásahu obce

ENVI - PAK, a.s.

Obec Jakubovany

01.07.2016

Zmluva s BRANTNER na výkup papiera, oleja z domácností

005/2016

0,00 EUR

Brantner Poprad, s.r.o.

Obec Jakubovany

26.06.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Konská v roku 2016

003/2016

0,00 EUR

Obec Konská

Obec Jakubovany

19.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie

002/2016

0,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jakubovany

29.12.2015

SIEA dodatok č.4 verejné osvetlenie

024/2015

0,00 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Jakubovany

29.12.2015

Zmluva o budúcej zmluve s ENVI-PAK

025/2015

0,00 EUR

ENVI - PAK, a.s.

Obec Jakubovany

29.12.2015

Zmluva o združení finančnych prostriedkov

026/2015

0,00 EUR

Obec Jamník

Obec Jakubovany

23.12.2015

Zmluva ARRIVA Liorbus, a.s., smer L.Mikuláš

021/2015

0,00 EUR

Arriva Liorbus, a.s.

Obec Jakubovany

23.12.2015

Zmluva ARRIVA Liorbus, a.s., smer L.Hrádok

022/2015

0,00 EUR

Arriva Liorbus, a.s.

Obec Jakubovany

23.12.2015

Zmluva na audit na dva roky

023/2015

0,00 EUR

Makroaudit s.r.o.

Obec Jakubovany

08.12.2015

Dohoda k blankozmenke so SZRB č.244929-2015

015/2015

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

08.12.2015

zmluva o záložnom práve so SZRB č.244929-2015

016/2015

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

08.12.2015

Úverová zmluva so SZRB č.244929-2015

017/2015

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

08.12.2015

Dohoda k blankozmenke so SZRB č.244937-2015

018/2015

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

08.12.2015

Úverová zmluva so SZRB č.244937-2015

019/2015

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

07.12.2015

Zmluva na odvoz odpadu z MŠ Jakubovany

020/2015

0,00 EUR

Tomáš Brnoliak

Obec Jakubovany

03.12.2015

Zmluva stavebný dozor na VO

014/2015

0,00 EUR

Ing. Ján Hudák

Obec Jakubovany

30.11.2015

Zmluva s SSE Distribúcia na verejné osvetlenie

013/2015

0,00 EUR

Stredoslovenská energetíka

Obec Jakubovany

25.11.2015

Zmluva o účte SZRB dotačný účet pre NFP

012/2015

0,00€

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: