Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.12.2015

Zmluva stavebný dozor na VO

014/2015

0,00 EUR

Ing. Ján Hudák

Obec Jakubovany

30.11.2015

Zmluva s SSE Distribúcia na verejné osvetlenie

013/2015

0,00 EUR

Stredoslovenská energetíka

Obec Jakubovany

25.11.2015

Zmluva o účte SZRB dotačný účet pre NFP

012/2015

0,00€

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

02.11.2015

SIEA-verejné osvetlenie, dodatok č.3

011/2015

0,00 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Jakubovany

08.10.2015

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jakubovany, strana 1 -5

010a/2015

0,00 EUR

O.S.V.O. comp, a.s.

Obec Jakubovany

08.10.2015

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jakubovany, strany 6-10

010b/2015

0,00 EUR

O.S.V.O. comp, a.s.

Obec Jakubovany

28.09.2015

Zmluva na audit za rok 2014

009/2015

0,00 EUR

Makroaudit s.r.o.

Obec Jakubovany

07.09.2015

Zmluva Jakubovany-Beňadiková

008/2015

0,00 EUR

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

24.07.2015

Zmluva o reklame

007/2015

0,00 EUR

Obec Jakubovany

Roman Cerulík K CERO

12.05.2015

Zámenná zmluva obec Jakubovany a Lukašíková Jana

006/2015

0,00 EUR

Jana Lukášiková

Obec Jakubovany

24.04.2015

Zmluva na prepravu osôb smer L.Hrádok, so SAD

005/2015

0,00 EUR

SAD LIOBRBUS, a.s.

Obec Jakubovany

20.04.2015

Kúpnopredajná zmluva

004/20215

0,00 EUR

Obec Jakubovany

Milan Jančuška

12.02.2015

SIEA verejne osvetlenie dodatok č.2, zverejnené

003./2015

0,00 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Jakubovany

28.01.2015

Zmluva s obcou Konská MŠ

002/2015

0,00 EUR

Obec Konská

Obec Jakubovany

28.01.2015

Zmluva s Lipt.Hrádkom o zneškodňovaní odpadu

003/2015

0,00 EUR

Mesto Liptovský Hrádok

Obec Jakubovany

22.01.2015

Zmluva SAD

001/2015

0,00 EUR

SAD LIOBRBUS, a.s.

Obec Jakubovany

29.12.2014

Zmluva MŠ s obcou Beňadiková

013/2014

0,00 EUR

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

29.12.2014

Mandátna zmluva s CVO s.r.o.,

014/2014

0,00 EUR

CVO, s.r.o.

Obec Jakubovany

14.11.2014

Zmluva s MAS Horný Liptov

012/2014

0,00 EUR

Miestna akčná skupina Horný Liptov

Obec Jakubovany

12.11.2014

Úverová zmluva č.230105-2014 s SZRB

008/2014

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

12.11.2014

Dohoda k blankozmenke č.230105-2014

009/2014

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

12.11.2014

Úverová zmluva č.230121-2014 s SZRB

010/2014

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

12.11.2014

Dohoda k blankozmenke č.230121-2014

011/2014

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

27.10.2014

Dodatok č.1 k zmluve PPA o NFP č.1300037

007/2014

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Jakubovany

01.10.2014

Mandátna zmluva na stavebný dozor

006/2014

0,00 EUR

Ekostaving s.r.o.

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: