Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.09.2015

Zmluva Jakubovany-Beňadiková

008/2015

0,00 EUR

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

24.07.2015

Zmluva o reklame

007/2015

0,00 EUR

Obec Jakubovany

Roman Cerulík K CERO

12.05.2015

Zámenná zmluva obec Jakubovany a Lukašíková Jana

006/2015

0,00 EUR

Jana Lukášiková

Obec Jakubovany

24.04.2015

Zmluva na prepravu osôb smer L.Hrádok, so SAD

005/2015

0,00 EUR

SAD LIOBRBUS, a.s.

Obec Jakubovany

20.04.2015

Kúpnopredajná zmluva

004/20215

0,00 EUR

Obec Jakubovany

Milan Jančuška

12.02.2015

SIEA verejne osvetlenie dodatok č.2, zverejnené

003./2015

0,00 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Jakubovany

28.01.2015

Zmluva s obcou Konská MŠ

002/2015

0,00 EUR

Obec Konská

Obec Jakubovany

28.01.2015

Zmluva s Lipt.Hrádkom o zneškodňovaní odpadu

003/2015

0,00 EUR

Mesto Liptovský Hrádok

Obec Jakubovany

22.01.2015

Zmluva SAD

001/2015

0,00 EUR

SAD LIOBRBUS, a.s.

Obec Jakubovany

29.12.2014

Zmluva MŠ s obcou Beňadiková

013/2014

0,00 EUR

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

29.12.2014

Mandátna zmluva s CVO s.r.o.,

014/2014

0,00 EUR

CVO, s.r.o.

Obec Jakubovany

14.11.2014

Zmluva s MAS Horný Liptov

012/2014

0,00 EUR

Miestna akčná skupina Horný Liptov

Obec Jakubovany

12.11.2014

Úverová zmluva č.230105-2014 s SZRB

008/2014

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

12.11.2014

Dohoda k blankozmenke č.230105-2014

009/2014

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

12.11.2014

Úverová zmluva č.230121-2014 s SZRB

010/2014

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

12.11.2014

Dohoda k blankozmenke č.230121-2014

011/2014

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

27.10.2014

Dodatok č.1 k zmluve PPA o NFP č.1300037

007/2014

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Jakubovany

01.10.2014

Mandátna zmluva na stavebný dozor

006/2014

0,00 EUR

Ekostaving s.r.o.

Obec Jakubovany

28.08.2014

Zmluva Jakubovany-Beňadiková

005/2014

0,00 EUR

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

25.08.2014

ZoD Cestné stavby: Rekonštrukcia MK

004/2014

0,00 EUR

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Obec Jakubovany

27.03.2014

Zmluva s obcou Jamník

003/2014

0,00 EUR

Obec Jamník

Obec Jakubovany

07.03.2014

Zmluva s obcou Beňadiková

001/2014

0,00 EUR

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

07.03.2014

Zmluva s PPA na detské ihrisko

002/2014

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Jakubovany

11.12.2013

Zmluva Jakubovany-Beňadiková

017/2013

0,00 EUR

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

16.10.2013

ZoD s Igma-plus,s.r.o.,

016/2013

0,00 EUR

IGMA-PLUS s.r.o.

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: