Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.09.2022

Zmluva o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy v obci Jakubovany

006/08/2022

0,00 EUR

Stredoslovenská energetíka

Obec Jakubovany

12.08.2022

Zmluva o prenájme pozemku na malé obecné kompostovisko

006/2022

50,00 EUR päťdesait euro/rok

Pozemkové spoločenstvo Jakubovany

Obec Jakubovany

28.07.2022

dodatok č.19 k zmluve na zneškodňovanie odpadov

dodatok č.19 k zmluve na zneškodňovanie od

cenové položky sú v dodatku podľa bodov

OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš

Obec Jakubovany

15.06.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie DHZO na rok 2022

02/2022

1 400,00 EUR obec min. 5% k tou spoluúčasť

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jakubovany

28.03.2022

Dodatok č.1 k Znnluve o zneškodňovaní odpadovi oDPADU

Dodatok č.1 k zmluve o zneškodňovaní odpadov

viď text dodatku

Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

Obec Jakubovany

12.01.2022

dodatok k nájomnej zmluve s Agriou, a.s. pre rok 2022 - garáže

01/2022 dodatok k nájomnej zmluve s Agriou, a.s.

480,00 EUR štyristoosemdesiat euro ročne

AGRIA Liptovský Ondrej , a.s., 126, 03204 Liptovsky Ondrej

Obec Jakubovany

16.12.2021

dohoda o príspevku obce pri budovaní kanalizačnej trasy pre rodinné domy 53, 54, 55

16/2021

814,45 EUR osemstoštrnásť euro a štyridsaťpäť centov

Milan Šimko

Obec Jakubovany

16.12.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obe Konská v roku 2021

15/2021

570,00 EUR päťstosedemdesiat euro

Obec Konská

Obec Jakubovany

16.12.2021

zmluva o združení finančných prostriedkov 01 - 06 / 2022

14/2021

19,00 EUR devätnásť euro/ dieťa

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

08.12.2021

dododatok č.18 k zmluve na zneškodňovanie odpadov

13/2021 dodatok č.18 k zmluve na zneškodňovanie od

cenové položky sú v dodatku podľa bodov

OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš

Obec Jakubovany

07.12.2021

Zmluva na audit závierky zostavenej k 31.12.2021

12/2021

1 008,00 EUR tisícosemeuro (790€ a 50€ + DPH)

Makroaudit s.r.o.

Obec Jakubovany

06.12.2021

Kúpnopredajná zmluva nehnuteľnosti, predávajúci obec Jakubovany, kupujúci Pleva Vladimír

001/12/2021

540,00 EUR päťstošytridsať euro

PLEVA Vladimír

Obec Jakubovany

25.11.2021

Dohoda č.21/22/010/13

11/2021

nula euro

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

25.11.2021

Dohoda č.21/22/012/23

10/2021

nula euro

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

26.06.2021

zmluva o združení finančných prostriedkov 09 - 12 / 2021

09/2021

19,00 EUR devätnásť euro/ dieťa

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

13.05.2021

zmluva č. 1421 217 o poskytnutí dotácie pre DHZ Obce Jakubovany

08/2021

1 400,00 EUR tisícštyristo euro

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jakubovany

19.04.2021

Dodatok č.7 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO

Dodatok č.7 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI

294 052,67 EUR dvestodeväťdesiatštyritísíc päťdesiatdva Euro a 67/100

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

17.02.2021

Zmluva o dielo spracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu (k UPN O)

07/2021

1 540,00 EUR tisicpätsto štyridsaťeuro

Ing. Igor Kmeť - ekomaps, 36, 032 21 Pavlova Ves

Obec Jakubovany

08.02.2021

Dodatok č.6 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na MŠ

Dodatok č.6 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI

294 593,52 EUR dvestodeväťdesiatštyritísíc päťstodeväťdesiattri Euro a 52/100

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

31.12.2020

Dodatok na rok 2021 k nájomnje zmluve na garáž

4/2003 dodatok pre rok 2021

480,00 EUR štyristoosemdesiat euro ročne

AGRIA Liptovský Ondrej , a.s., 126, 03204 Liptovsky Ondrej

Obec Jakubovany

31.12.2020

Zmluva o dielo uzatvorená na zneškodnenie kuchynských rozlož. odpadov

003/2021

21,60 EUR dvadsaťjedna euro a 6/10 za 120litrovú nádobu (18€uro bez DPH)

OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

31.12.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom - olejmi a tukom

004/2021

0,25 EUR obec dosatne 25/100 euro za kg odpadu

INTA, s.r.o.

Obec Jakubovany

31.12.2020

dodatok č.17 k zmluve na zneškodňovanie odpadov

002/2021 dodatok č.17 k zmluve na zneškodňovanie o

ceny uvedené v prílohe

OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš

Obec Jakubovany

16.12.2020

Zmluva o dotácií pre MŠ Jakubovany na 01 - 06 2021

001/2021

19,00 EUR devätnásťeuro/dieťa v MŠ

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

26.10.2020

Dohoda na rok 2021 podľa §10

Dohoda č. 20/22/010/15

0,00 EUR bez financovania zo strany obce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: