Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.11.2021

Dohoda č.21/22/010/13

11/2021

nula euro

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

25.11.2021

Dohoda č.21/22/012/23

10/2021

nula euro

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

26.06.2021

zmluva o združení finančných prostriedkov 09 - 12 / 2021

09/2021

19,00 EUR devätnásť euro/ dieťa

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

13.05.2021

zmluva č. 1421 217 o poskytnutí dotácie pre DHZ Obce Jakubovany

08/2021

1 400,00 EUR tisícštyristo euro

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jakubovany

19.04.2021

Dodatok č.7 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO

Dodatok č.7 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI

294 052,67 EUR dvestodeväťdesiatštyritísíc päťdesiatdva Euro a 67/100

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

17.02.2021

Zmluva o dielo spracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu (k UPN O)

07/2021

1 540,00 EUR tisicpätsto štyridsaťeuro

Ing. Igor Kmeť - ekomaps, 36, 032 21 Pavlova Ves

Obec Jakubovany

08.02.2021

Dodatok č.6 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na MŠ

Dodatok č.6 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI

294 593,52 EUR dvestodeväťdesiatštyritísíc päťstodeväťdesiattri Euro a 52/100

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

31.12.2020

Dodatok na rok 2021 k nájomnje zmluve na garáž

4/2003 dodatok pre rok 2021

480,00 EUR štyristoosemdesiat euro ročne

AGRIA Liptovský Ondrej , a.s., 126, 03204 Liptovsky Ondrej

Obec Jakubovany

31.12.2020

Zmluva o dielo uzatvorená na zneškodnenie kuchynských rozlož. odpadov

003/2021

21,60 EUR dvadsaťjedna euro a 6/10 za 120litrovú nádobu (18€uro bez DPH)

OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

31.12.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom - olejmi a tukom

004/2021

0,25 EUR obec dosatne 25/100 euro za kg odpadu

INTA, s.r.o.

Obec Jakubovany

31.12.2020

dodatok č.17 k zmluve na zneškodňovanie odpadov

002/2021 dodatok č.17 k zmluve na zneškodňovanie o

ceny uvedené v prílohe

OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš

Obec Jakubovany

16.12.2020

Zmluva o dotácií pre MŠ Jakubovany na 01 - 06 2021

001/2021

19,00 EUR devätnásťeuro/dieťa v MŠ

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

26.10.2020

Dohoda na rok 2021 podľa §10

Dohoda č. 20/22/010/15

0,00 EUR bez financovania zo strany obce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

26.10.2020

Dohoda na rok 2021 podľa §12

Dohoda č. 20/22/012/16

0,00 EUR bez financovania zo strany obce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

21.10.2020

Dodatok č.5 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na MŠ

Dodatok č.5 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI

294 593,52 EUR dvestodeväťdesiatštyritísíc päťstodeväťdesiattri Euro a 52/100

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

14.10.2020

Dodatok č.4 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na OU s KD

Dodatok č.4 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI

403 576,36 EUR štyristotritisícpätstosedemdesiatšesť eur a 36/100

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

08.10.2020

Zmluva o dotácií pre MŠ Jakubovany v roku 2020

3/2020 Konská

199,50 EUR jednostodeväťdesiatdeväť euro a 50/100

Obec Konská

Obec Jakubovany

18.09.2020

Zmluva na audit záveirky zostavenej k 31.12.2020

zo dňa 18.09.2020

650,00 EUR (600€ a 5O€) +DPH

Makroaudit s.r.o.

Obec Jakubovany

11.09.2020

Dodatok č.3 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na OU s KD

Dodatok č.3 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI

403 576,36 EUR štyristotritisícpätstosedemdesiatšesť eur a 36/100

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

20.08.2020

Dodatok č.2 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na OU s KD

Dodatok č.2 k KŽP-PO4-SC431-2017-19/I623

403 576,36 EUR štyristotritisícpätstosedemdesiatšesť eur a 36/100

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

19.08.2020

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 322034-2020

322034-2020 dohoda k blankozmenke

92 371,48 EUR deväťdesiatdvatisíctristoosemdesiatjeden eur a štyridsaťosem centov

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

19.08.2020

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z útu č.322034-2020

322034-2020 záložné právo

92 371,48 EUR deväťdesiatdvatisíctristoosemdesiatjeden eur a štyridsaťosem centov

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

19.08.2020

322034-2020 úverová zmluva

322034-2020

92 371,48 EUR deväťdesiatdvatisíctristoosemdesiatjeden eur a štyridsaťosem centov

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

19.08.2020

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 322026-2020

322026-2020 dohoda k blankozmenke

84 536,35 EUR osemdesiatštyritisícpäťstotridsaťšesť eur a tridsaťpäť centov

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

19.08.2020

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z útu č.322026-2020

322026-2020 záložné právo

84 536,35 EUR osemdesiatštyritisícpäťstotridsaťšesť eur a tridsaťpäť centov

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: