Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.03.2020

Zmluva o dielo: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Jakubovany“.

4/2020

283 780,06 EUR dvestoosemdesiattritisícsedemstoosemdesiat 6/100

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Obec Jakubovany

03.03.2020

Zmluva na realizáciu diela Zateplenie budovy obecného úradu s kultúrnym domom“.

JOUZ 01/2020

386 996,52 EUR tristoosemdesiatšestisícdevätstodeväťdesiatšesť a 52/100

INTERBAU s.r.o.

Obec Jakubovany

01.01.2020

dodatok č.16 k zmluve na zneškodňovanie odpadov

dododatok č.16 k zmluve na zneškodňovanie odpadov

0,00 EUR cenové položky sú v dodatku podľa bodov

OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš

Obec Jakubovany

30.12.2019

Dodatok č.1/2020 k nájomnej zmluve č.4/2003 na prenájom objektu garáže

1/2020

480,00 EUR štyristoosemdesiat euro za rok

AGRIA Liptovský Ondrej , a.s., 126, 03204 Liptovsky Ondrej

Obec Jakubovany

27.12.2019

Zmluva o dotácií pre MŠ Jakubovany v roku 2019

17 12 2019 - 1

19,00 EUR devätnásťeuro!/mesaic/dieťa

Obec Konská

Obec Jakubovany

27.12.2019

Zmluva o zneškodňovaní odpadu od 1.1.2020

27 12 2019 - 1

0,00 EUR viď text zmluvy

Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

Obec Jakubovany

23.12.2019

Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu dopr.služieb

233/2019

43,15 EUR viď text zmluvy, jedná sa o príspveky na dva spoja

ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok

Obec Jakubovany

12.12.2019

Zmluva o dotácií pre MŠ Jakubovany na 1 - 6 mesaic 2020

12 12 2019

19,00 EUR devätnásťeuro!/mesaic/dieťa

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

26.07.2019

Kúpnopredajná zmluva nehnuteľnsoti

25 07 2019

70,00 EUR sedemdesiat euro

Milan Slaný

Obec Jakubovany

19.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly na rok MDaV SR2019

09 07 2019

11 856,00 EUR jedenásťtisícosemstopäťdesiatšesť €

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Jakubovany

20.06.2019

Zmluva o dotácií pre MŠ Jakubovany na 9 - 12 2019

20 06 2019

19,00 EUR devätnásť €/dieťa/mesiac

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

20.05.2019

Zmluva o odoberaní prázdnych tonerových obalov

07 03 2019

nula Euro

COPY-SERVIS Erika Porubiaková, 63, 031 01 Lipt. Mikuláš

Obec Jakubovany

30.04.2019

Zmluva na dotáciu pre rok 2019 pre DHZO

149 326

1 400,00 EUR tisíc štyristo eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jakubovany

24.04.2019

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

dodatok č.1

358 814,13 EUR tristopädesiatosemtisíc osemstoštrnásť eur a trinásť centov

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

18.04.2019

Zmluvas o poskytnutíáí služieb - audit za rok 2018 pre obec Jakubovany

18 04 2019

660,00 EUR šestošesťdesiat euro

Makroaudit s.r.o.

Obec Jakubovany

01.04.2019

Zmluva na dodávku vody a odkanalizovanie obejktov obce

20162019

1,09 EUR cena je stanovená regulačným úradom , vodné a stočné

LVS, a.s.

Obec Jakubovany

01.03.2019

DODATOK č. 2 o zneškodňovaní odpadov

2 z 1.3.2019

8,00 EUR cena v zmysle cenníka dodatku - podľa % vytriedenia za rok 2018, teda 8,-€/tona

Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

Obec Jakubovany

26.02.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.:201904222

201904222

105,60 EUR stopäť € a šestdesiat Eurocentov

Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Obec Jakubovany

25.02.2019

Dodatok č.1/2019 k nájomnej zmluve č.4/2003 na prenájom objektu garáže

1/2019

40,00 EUR štyridsať eur/mesiac

AGRIA Liptovský Ondrej , a.s., 126, 03204 Liptovsky Ondrej

Obec Jakubovany

28.01.2019

Zmluva o pedagogickej praxi

339/2019-32

0,66 EUR šesťdesiatšesťcentov/ hodina

Univerzita Mateja Bela

Obec Jakubovany

25.01.2019

dodatok č.15 k zmluve na zneškodňovanie odpadov

dodatok č.15

0,00 EUR

OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš

Obec Jakubovany

08.01.2019

Zmluva o dotácií pre MŠ Jakubovany na 1 - 6mesaic 2019

08.01.2019

19,00 EUR devätnásť €/dieťa/mesiac

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

28.12.2018

Zmluva o dotácií pre MŠ Jakubovany na 1 - 6mesaic 2019

31 12 2018

19,00 EUR devätnásť €/dieťa/mesiac

Obec Jamník

Obec Jakubovany

19.12.2018

Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákaldov dopravných služieb v prímestskej autobus.doprave

123/2018

33,19 EUR tridsaťtri € devútnásť centov/mesačne

ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok

Obec Jakubovany

19.12.2018

Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákaldov dopravných služieb v prímestskej autobus.doprave

122/2018

9,96 EUR deväť € , devúťdesiatšesť centov/mesačne

ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: