Obsah

Detail dodatku k zmluveč.: Dodatok č.6 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI
 • Názov
  Dodatok č.6 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na MŠ
 • Číslo dodatku k zmluve
  Dodatok č.6 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  Nová príloha č.2
 • Cena
  294 593,52 EUR dvestodeväťdesiatštyritísíc päťstodeväťdesiattri Euro a 52/100
 • Dátum účinnosti zmluvy
  9.2.2021
 • Platnosť zmluvy do
  31.12.2021 tridsiateho prvého decembra dvetisíc dvadsaťjedna
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  3.2.2021
 • Dátum zverejnenia
  8.2.2021
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Jakubovany
 • IČO
  00315273
 • DIČ
  2020581387
 • Adresa
  Jakubovany 21
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Ministerstvo životného prostredia SR
 • IČO
  42181810
 • DIČ
 • Adresa
  Námestie Ľudovíta štúra 1, 812 35 Bratislava
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Zuzaniak
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta
 • Poznámka
  úprava bez dopadu na cenu diela nenávratný max. 279 863,84€ spoluúčasť 14 729,68€