Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.03.2018

Kúpnopredajná zmluva

001/03/2018

1 680,00 EUR tisícšestoosemdesiat euro

Jana Vyšná

Obec Jakubovany

22.02.2018

Zmluva o združení finančných príspevkov na 1-6mesiac 2018

23/01/2018

19,00 EUR devätnásť euro

Obec Jamník

Obec Jakubovany

13.02.2018

Zmluva o dielo na výmena oplotenia obecného cintorína Jakubovany

001/2/2018

12 095,00 EUR dvanástisíc deväťdesapät EURO

JAPETEK, s.r.o.

Obec Jakubovany

24.01.2018

Zmluva o združení finančných prostriedkov pre MŠ Jakubovany 1-6 2018

24 01 2018

19,00 EUR devätnásť

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

04.12.2017

Kúpnopredajná zmluva na C KN 460

04/06/2017 Obec Jakubovany

1 000,00 EUR tisíc

ˇJUDr. Čupka a p.Čupková

Obec Jakubovany

30.11.2017

Zmluva o dotácií pre MŠ Jakubovany rok 2017

2/2017

760,00 EUR suma 760 e za rok 2017

Obec Konská

Obec Jakubovany

04.09.2017

Zmluva o združení finančných prostriedkov pre MŠ Jakubovany 2 polrok 2017

24 08 2017

19,00 EUR 19€ na dieťa mesačne

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

04.09.2017

Zmluva o združení finančných prostriedkov pre MŠ Jakubovany

25 08 2017

19,00 EUR 19 € za dieťa mesačne

Obec Jamník

Obec Jakubovany

07.04.2017

Zmluva na PD zateplenie MŠ Jakubovany 20

007/04/2017

4 900,00 EUR štyritisícdevätsto euro

Parametric Systems SK, s.r.o.

Obec Jakubovany

27.03.2017

Zmluva na energetický audit MŠ

027/03/2017

850,00 EUR osemstopäťdesiat euro

TWG, s.r.o., K.Kmeťku 3149/6, 010 08 Žilina

Obec Jakubovany

29.12.2016

Zmluva o združení finančných prostriedkov pre MŠ Jakubovany 1 polrok 2017

20 12 2016

19,00 EUR 19€ mesačne na dieťa

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

10.08.2016

Zmluva o združení finančných prostriedkov

006/2016

0,00 EUR

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

01.07.2016

Zmluva s ENVI-PAK na separovaný druh odpadov

004/2016

obec odsúhlasuje počet vývozov a cenu medzi OZV a vývozcom si dojednávajú bez zásahu obce

ENVI - PAK, a.s.

Obec Jakubovany

01.07.2016

Zmluva s BRANTNER na výkup papiera, oleja z domácností

005/2016

0,00 EUR

Brantner Poprad, s.r.o.

Obec Jakubovany

26.06.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Konská v roku 2016

003/2016

0,00 EUR

Obec Konská

Obec Jakubovany

19.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie

002/2016

0,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jakubovany

29.12.2015

SIEA dodatok č.4 verejné osvetlenie

024/2015

0,00 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Jakubovany

29.12.2015

Zmluva o budúcej zmluve s ENVI-PAK

025/2015

0,00 EUR

ENVI - PAK, a.s.

Obec Jakubovany

29.12.2015

Zmluva o združení finančnych prostriedkov

026/2015

0,00 EUR

Obec Jamník

Obec Jakubovany

23.12.2015

Zmluva ARRIVA Liorbus, a.s., smer L.Mikuláš

021/2015

0,00 EUR

Arriva Liorbus, a.s.

Obec Jakubovany

23.12.2015

Zmluva ARRIVA Liorbus, a.s., smer L.Hrádok

022/2015

0,00 EUR

Arriva Liorbus, a.s.

Obec Jakubovany

23.12.2015

Zmluva na audit na dva roky

023/2015

0,00 EUR

Makroaudit s.r.o.

Obec Jakubovany

08.12.2015

Dohoda k blankozmenke so SZRB č.244929-2015

015/2015

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

08.12.2015

zmluva o záložnom práve so SZRB č.244929-2015

016/2015

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

08.12.2015

Úverová zmluva so SZRB č.244929-2015

017/2015

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: