Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.09.2023

DOHODA Číslo: 23/22/054/222 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

011/09/2023

205,32 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

09.09.2023

Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program 2023 2024

010/2023

1,00 EUR

Tatranská mlekáreň, a.s.

Obec Jakubovany

09.09.2023

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich v šk.roku 2023 - 2024

009/2023

1,00 EUR

LUNYS, s.r.o.

Obec Jakubovany

25.08.2023

Zmluva o združení finančných prostriedkov na materskú školu Jakubovany

008/2023

19,00 EUR

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

20.07.2023

Riešenie migračných výziev v obci Jakubovany ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: IROP-Z302091DHG8-91-108

007/2023

2 600,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Jakubovany

28.06.2023

Príloha číslo 1 k zmluve s ENVI_PAK, náhrada pôvodnej prílohy č.1 v plnom rozsahu

006/2023

Neuvedené

ENVI - PAK, a.s.

Obec Jakubovany

15.05.2023

Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb

005/2023

58,16 EUR

Komunálna poisťovna, a.s.

Obec Jakubovany

11.05.2023

Zmluva č. 1423 193 o poskytnuti doticie z prostrledkov Dobrovoľnej poZiarnej ochrany SR

004/2023

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jakubovany

11.05.2023

DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY 233/2019

003/2023

Neuvedené

ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok

Obec Jakubovany

17.04.2023

Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu

003/04/2023

10,00 EUR

Komunálna poisťovna, a.s.

Obec Jakubovany

16.04.2023

ZMLUVA O DIELO č. O/15/2023 na výkup elektrodpadov

002/04/2023

Neuvedené

METAL SERVIS Recycling s. r. o.

Obec Jakubovany

05.04.2023

DOHODA Číslo: 23/22/054/124 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

001/04/2023

34,22 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

09.03.2023

Kúpnopredajná zmluva, z dôvodu osobitého zreteľa na 11m2

005/2022

110,00 EUR

JUDr. Marián Jančuška

Obec Jakubovany

13.02.2023

Kúpnopredajná zmluva, z dôvodu osobitého zreteľa na 56m2

005/09/2022

560,00 EUR

Pleidel Imrich, Ing. arch. a Oľga Pleidelová r. Tánczosová

Obec Jakubovany

01.02.2023

Dohoda č. 23/22/012/1 uzatvorená podľa§12 ... zákona č. 417/2013

2/2023

obec nič nehradí, aktivovaný dosatne financie od ÚPSVaR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

30.01.2023

Dodatok č.1/2023 k nájomnje znmluve č. 4/203 prenájom objektu garáže na hospodárskom dvore Jakubovany

1/2023

50,00 EUR mesačný poplatok

AGRIA Liptovský Ondrej , a.s., 126, 03204 Liptovsky Ondrej

Obec Jakubovany

20.12.2022

dodatok č.20 k zmluve na zneškodňovanie odpadov

dodatok č.20 k zmluve na zneškodňovanie od

v zmysle textu dodatku

OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš

Obec Jakubovany

20.12.2022

Zmluva č. 3/2022 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Konská

010/12/2022

760,00 EUR jednorázová dotácia

Obec Konská

Obec Jakubovany

20.12.2022

Zmluva o združení finančných postriedkov 01 - 06 2023

009/12/2022

19,00 EUR za každé dieťa z obce Beňadiková na mesiac

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

13.12.2022

Zmluva o združení finančných postriedkov na spracovanie Spoločného programu rozvoja obci

03/2022

500,00 EUR

Miestna akčná skupina Horný Liptov, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

Obec Jakubovany

29.11.2022

Zmluva o prenájme pozemkov v k.ú. Jakubovany od PS Jakubovany

04/2022

13,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo Jakubovany

Obec Jakubovany

16.11.2022

Kúpnopredajná zmluva, z dôvodu osobitého zreteľa

004/2022

2 190,00 EUR cena určená obecným zastupiteľstvom

Matej Hrča

Obec Jakubovany

15.11.2022

Dohoda podľa §10 ods.3 zákona 417/2013

22/22/010/25

bez nákladov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

09.11.2022

Kúpnopredajná zmluva, z dôvodu osobitého zreteľa

003/2022

530,00 EUR

Ing. Vladimír Grešo a Ing.Elena Grešová

Obec Jakubovany

22.09.2022

Kúpna zmluva na zakúpenie snežného skutra

008/09/2022

2 900,00 EUR dvetisídevätstoeuro

Sloveňák Radoslav

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: