Obsah

Detail dodatku k zmluveč.: Dodatok č. 1
 • Názov
  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP KŽP-PO4-SC431-2017-19/I623
 • Číslo dodatku k zmluve
  Dodatok č. 1
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  zateplenie obecného úraduc s kultúrnym domom
 • Cena
  404 776,36 EUR štyristoštyritisíc sedemstosedemdesiatšesť€ a 36eurocentov
 • Dátum účinnosti zmluvy
  14.7.2020
 • Platnosť zmluvy do
  31.12.2020 tridsiateho prvého decembra dvetisíc dvadsať
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  19.6.2020
 • Dátum zverejnenia
  19.6.2020
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Jakubovany
 • IČO
  00315273
 • DIČ
  2020581387
 • Adresa
  Jakubovany 21
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Ministerstvo životného prostredia SR
 • IČO
  42181810
 • DIČ
 • Adresa
  Námestie Ľudovíta štúra 1, 812 35 Bratislava
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Zuzaniak
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta
 • Poznámka
  zníženie - úprava ceny podľa ceny diela zhotoviteľa a ostatných položiek v zmluve
Dokumenty