Obsah

Detail dodatku k zmluveč.: Dodatok č.4 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI
 • Názov
  Dodatok č.4 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na OU s KD
 • Číslo dodatku k zmluve
  Dodatok č.4 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  Dodatok č.4 rieši zmenu položky PD a Energetický audit, keď sa nemenila jednotková cena ani výsledná cena, ale jednalo sa o práce účtované bez DPH.
 • Cena
  403 576,36 EUR štyristotritisícpätstosedemdesiatšesť eur a 36/100
 • Dátum účinnosti zmluvy
  15.10.2020
 • Platnosť zmluvy do
  31.12.2020 tridsiateho prvého decembra dvetisíc dvadsať
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  14.10.2020
 • Dátum zverejnenia
  14.10.2020
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Jakubovany
 • IČO
  00315273
 • DIČ
  2020581387
 • Adresa
  Jakubovany 21
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Ministerstvo životného prostredia SR
 • IČO
  42181810
 • DIČ
 • Adresa
  Námestie Ľudovíta štúra 1, 812 35 Bratislava
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Zuzaniak
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta
 • Poznámka