Obsah

Detail zmluvyč.: 4/2020

Zmluva: Zmluva o dielo: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Jakubovany“.

 • Číslo zmluvy
  4/2020
 • Predmet zmluvy
  zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, zateplenie strešného plášťa, úpravy vykurovacieho systému v rámci projektu financovaného z fondov EÚ a Ministerstvom životného prostredia SR
 • Cena
  283 780,06 EUR dvestoosemdesiattritisícsedemstoosemdesiat 6/100
 • Dátum účinnosti zmluvy
  6.3.2020
 • Platnosť zmluvy do
  31.3.2026 päť rokov od odovzdania a prevzatia diela
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  5.3.2020
 • Dátum zverejnenia
  5.3.2020
Súvisiace dodatky k zmluve
ČísloDátum vystaveniaCena
Dodatok č. 19. 4. 2020 42 376,82 EUR štyridsaťdvatísíctristosedemdesiatšesťeuro a osemdesiatdva centy
Dodatok č.5 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI21. 10. 2020 294 593,52 EUR dvestodeväťdesiatštyritísíc päťstodeväťdesiattri Euro a 52/100
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Jakubovany
 • IČO
  00315273
 • DIČ
  2020581387
 • Adresa
  Jakubovany 21
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
 • IČO
  36168335
 • DIČ
  20 200 168 89 / SK20 200 168 89
 • Adresa
  Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Zuzaniak
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta
 • Poznámka
  zmluva odsúhlasená obecným zastupiteľstvom Jakubovany dňa 28.2.2020.